Velkommen

- til et attraktivt miljø for alle typer næringsvirksomhet.

Denne presentasjonen av Grini Næringspark er utarbeidet av velet for å gi nyttig informasjon til parkens leietakere og deres kunder.

Er du en kunde og søker etter en butikk eller servicebedrift så finner du denne under fanen Handel og servicetilbud. Søker du Ledige lokaler finner du en egen fane for dette. Ønsker du å orientere deg i parken vil siden Eiendommene hjelpe deg.

 

Grini Næringspark

Grini Næringspark ligger langs Griniveien, mellom bebyggelsen og markagrensen øst i Bærum, ca fem minutter fra Røa med bil. Næringsparken er gateadressen til 15 bygninger med til sammen ca. 65 000 kvadratmeter utleibart areal.
Bedriftene i parken sysselsetter rett i underkant av 1000 ansatte.

Grini Næringspark har de siste årene utviklet seg fra en tradisjonell industripark til en moderne kontor, handel, service og industripark. Det har skjedd en svært spennende tilstrømning av bedrifter som baserer seg på bilbasert virksomhet og flere store merkvarekjeder er i parken. Parkens unike beliggenhet, store bygg med god logistikk og utvikling av områdene rundt gjør dette til en spennende plassering for bedrifter i positiv utvikling. I øvre del av parken, Jaktlia 1 og Jaktlia 7-11, prosjekteres det en kombinasjon av bolig og næring. Dette vil ytterligere forsterke områdets attraktivitet for fremtidige og dagens leietakere. Gårdeierne i parken samles nå også rundt en plan for å forskjønne området ytterligere.

Det tillates forretninger (arealkrevende virksomhet), engroshandel, salg til forbruker, servicevirksomhet, bolig, bensinstasjon og bevertning innenfor dagens reguleringsplan.

Det tillates videre etablert allmennyttig virksomhet knyttet til helse- og idrett og undervisning,
samt lager og industri i Grini Næringspark.

Adkomst se egen fane.

Oversikt_Side_1